13.01.2023, Sobota

Oznam: Platby za ŠKD

Vážení rodičia, od 2. polroka šk. r. 2022/23 bude platba za ŠKD realizovaná výlučne bezhotovostne.

Vážení rodičia,

od 2. polroka šk. r. 2022/23 bude platba za ŠKD realizovaná výlučne bezhotovostne.

Prosíme Vás, aby ste poplatok za ŠKD uhrádzali na účet:

SK19 7500 0000 0040 0805 1732

VS: 0950

Poznámka: Meno žiaka a trieda

Poplatok za mesiac február ostáva 12 eur, o príp. zmene Vás budeme informovať.

K 10. dňu v mesiaci musia byť peniaze pripísané na účet školy, preto je potrebné, aby ste platbu vykonali niekoľko dní vopred, napr. k 7. dňu v mesiaci.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

S pozdravom
Vedenie školy