10.02.2023, Piatok

Preventívna akcia - Deti a bezpečnejší internet

Vplyv digitálnych technológií na každodenný život je nepochybný v pozitívnom aj negatívnom zmysle, preto je dôležité poznať jeho nástrahy. Tie striehnu predovšetkým na naše deti.

Vplyv digitálnych technológií na každodenný život je nepochybný v pozitívnom aj negatívnom zmysle, preto je dôležité poznať jeho nástrahy. Tie striehnu predovšetkým na naše deti.

Pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet / 8.február / sa našej škole uskutočnila preventívna aktivita zameraná na cieľovú skupinu žiakov 12 – 14 rokov. Z KR PZ v Prešove nás navštívila kpt. JUDr. Gabriela Gabošová a slovom aj obrazom vysvetľovala žiakom 7. a 8.ročníka, v čom spočíva nebezpečenstvo internetu, ako môže jeho zneužívanie vplývať na citový život mladých ľudí. A taktiež akým spôsobom sa rieši trestno-právna zodpovednosť pri prekročení zákona.

Naši žiaci sa opäť naučili niečo nové a dúfame, že ich to posunulo ďalej v prosociálnom správaní.

 

Viac fotiek nájdete TU.