03.03.2023, Piatok

Marec - mesiac knihy

Mesiac marec už roky spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Prvýkrát bol marec ako mesiac kníh vyhlásený v r. 1955 na počesť najväčšieho zberateľa a šíriteľa kníh a spisov na Slovensku a v Čechách, Mateja Hrebendu.

Mesiac marec už roky spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Prvýkrát bol marec ako mesiac kníh vyhlásený v r. 1955 na počesť najväčšieho zberateľa a šíriteľa kníh a  spisov na Slovensku a v Čechách, Mateja Hrebendu.
 
Aj my sme si výnimočnosť tohto mesiaca  pripomenuli  v školskej knižnici prezentáciou knihy od Nataši Tanskej: "S dievčiskom sa nehráme." Keďže sú v knihe krásne opísané súrodenecké vzťahy, okrem povzbudenia - nájsť si čas hrať sa so svojim súrodencom, bez mobilu, tabletu, počítača, či televízneho programu -  mali možnosť žiaci každého ročníka robiť inú aktivitu vyplývajúcu z daného textu i rozprávania.Úryvok z knihy, ktorú sme rozoberali bol o indiánoch, a tak aj celé naše rozprávanie a aktivity sa niesli v tomto duchu. Prváci si robili indiánske čelenky s ozajstným pierkom, druháci sa naučili indiánsku básničku, v ktorej potom  hľadali stratené mäkké spoluhlásky, Tretiaci mali v texte z knihy nájsť rýmy a vymyslieť si indiánske meno, ktoré by ich vystihovalo. Štvrtý ročník mal podľa indiánskeho  znakového písma vymyslieť vetu , tiež sa charakterizovať indiánskym menom a počas jarných prázdnin si môžu vytvoriť vlastnú znakovu abecedu. 
 
Bol to krásne strávený čas s knihou, a verím, že povzbudil našich žiakov k tomu ,aby častejšie siahli po dobrej knihe.  PJ

Viac fotiek nájdete TU.