24.05.2023, Streda

Prekvapenie

Veľké prekvapenie v podobe nádhernej torty nás čakalo v stredu počas veľkej prestávky v zborovni školy. Postarala sa o neho pani Tkáčiková, ktorá v mene svojom i v mene rodičov 8.A triedy ...

Veľké prekvapenie v podobe nádhernej torty nás čakalo v stredu počas veľkej prestávky v zborovni školy. Postarala sa o neho pani Tkáčiková, ktorá v mene svojom i v mene rodičov 8.A triedy takto vyjadrila vďaku za láskavý , obetavý a ľudský (a možno niekedy až nadľudský)  prístup všetkých našich pedagógov.

Ďakujeme aj my, pedagógovia, pretože torta bola nielen krásna na pohľad, ale aj úžasne chutila, ba dokonca hriala pri srdiečku, lebo vyjadrovala uznanie a ocenenie našej práce.