29.10.2023, Nedeľa

Záložka spája školy

Tento rok sme sa zapojili do medzinárodného projektu "Záložka do knihy spája školy." Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci tvorili záložky pre ...

Tento rok sme sa zapojili do medzinárodného projektu "Záložka do knihy spája školy." Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci tvorili záložky pre kamarátov z družobnej Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana v Komjaticiach. Témou boli postavičky z rozprávok, či prečítaných príbehov. A tak pri tvorení mali žiaci možnosť počúvať klasické slovenské rozprávky P. Dobšinského v podaní svojich pani učiteliek, spolužiakov, alebo počúvali nahrávky.
 
Veríme, že našich kamarátov v Komjaticiach potešíme a rovnako sa veľmi tešíme aj my na ich prekvapenie v podobe záložiek.