16.12.2023, Sobota

Vianočný koncert

Rozprávkovú atmosféru školského vianočného koncertu sme si mohli vychutnať tento štvrtok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo výnimočné, neopakovateľné a radostné. Aj tento rok si naši žiaci, za pomoci ich šikovných a obetavých pani učiteliek, pripravili fascinujúci program plný piesní, tanca i hovoreného slova.

Rozprávkovú atmosféru školského vianočného koncertu sme si mohli vychutnať tento štvrtok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo výnimočné, neopakovateľné a radostné. Aj tento rok si naši žiaci, za pomoci ich šikovných a obetavých pani učiteliek, pripravili fascinujúci program plný piesní, tanca i hovoreného slova. Hlboké myšlienky o priateľstve, pomoci, úcte, porozumení a láske, zazneli nielen v sprievodnom slove, ale aj v piesňach, či vtipnom novoročnom vinši. Diváci potleskom ocenili každé vystúpenie, ale najväčšiu radosť a nadšenie bolo vidno v zákulisí po každom čísle...  

Ďakujeme účinkujúcim, organizátorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tohto jedinečného programu a želáme Vám krásne, pokojné a požehnané Vianoce.