31.05.2024, Piatok

Zber zubných kefiek

Dnes sme odovzdali prvú várku vyzbieraných zubných kefiek, ktoré putujú do závodu v Plešovciach na recykláciu. O pár dní nám za tieto kefky pribudnú nové zberné nádoby na recykláciu. Všetkým, ktorí ste sa zapojili ďakujeme a zároveň ...

Dnes sme odovzdali prvú várku vyzbieraných zubných kefiek, ktoré putujú do závodu v Plešovciach na recykláciu. O pár dní nám za tieto kefky pribudnú nové zberné nádoby na recykláciu. Všetkým, ktorí ste sa zapojili ďakujeme a zároveň Vás chceme informovať, že zber použitých kefiek nekončí! Budeme v ňom pokračovať CELOROČNE. Takže čistite si zúbky poriadne a použité kefky kedykoľvek doneste na zberné miesto, ktoré je v šatni. 
Ďakujeme, že aj takýmto malým činom nám pomáhate chrániť našu planétu.