22.06.2024, Piatok

OZNAM jedálne pre žiakov 1. až 8. ročníka

OZNAM jedálne pre žiakov 1. (teraz ešte prváci a budúci druháci) až 8. (terajší ôsmaci a budúci deviataci) ročníka. Dôležitý oznam pre žiakov o podmienkach stravovania v novom školskom roku 2024/2025

Informácia k poskytnutiu dotácie na stravu od 01.09.2024 do 31.12.2024

Týmto oznamujeme rodičom resp. zákonným zástupcom (ďalej spolu len „rodič“) žiakov o možnosti poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2024.

Dotácia na stravu sa od 01.09.2024 bude poskytovať naďalej v sume 2,10 eur (pre 1.stupeň) a v sume 2,30 eur (pre 2.stupeň) za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu.

Ak sa žiak nezúčastní vyučovania alebo si žiak neodoberie stravu, nevzniká mu nárok na dotáciu na stravu. Z tohto dôvodu je potrebné mať na účte finančnú zábezpeku minimálne 40 eur. V prípade nevyčerpania finančnej zábezpeky budú preplatky vrátené na konci školského roka.

Ak máte záujem od 01.09.2024 o stravovanie v školskej jedálni a zároveň o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je potrebné do 28.06.2024 požiadať o dotáciu na stravu elektronicky prostredníctvom edupage v časti Žiadosť/Vyhlásenie – ŽIADOSŤ o dotáciu na stravu – NÁVRATKA – Platí od 1.9.2024
(online návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u23/u238/u4454/u4774 ).

Ak nepožiadate elektronicky o dotáciu na stravu v stanovenom termíne do 28.06.2024, nevznikne vám od 01.09.2024 nárok na dotáciu na stravu. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné odvolať.

 

Na stravu budú prihlásení iba tí žiaci, ktorí odovzdajú elektronickú žiadosť a budú mať uhradené stravné najneskôr do 31.08.2024.