06.09.2018, Štvrtok

Krúžková činnosť 2018 / 2019

Krúžková činnosť 2018/2019

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Miesto

Basketbal 2.st.

Birnšteinová

veľká telocvičňa

Basketbal hrou 1.stupeň

Petričková

veľká telocvičňa

Dekoratív

Poráčová, Kozelová

učebňa výtvarnej výchovy

Folklórny/Spevácky krúžok

Šašková, Stracenská

zrkadlová miestnosť

Francúzština hrou 2.st.

Petričková

jazyková učebňa

Futbal 1.stupeň

Gombár

veľká telocvičňa

Futbal 2.stupeň

Gombár

veľká telocvičňa

Hasičský krúžok 2.st.

Feckanič

malá telocvičňa

Knižnica

Vaľková

školská knižnica

Konverzácia v ruskom jaz.

Tilňáková

jazyková učebňa

Legobot 6.-9.roč.

Oľhová S.

internetová učebňa

Mažoretky FLOWERS

Kozelová-Stredňáková

zrkadlová miestnosť

Pletenie z papiera

Poráčová

učebňa výtvarnej výchovy

Príprava na Testovanie 9 z MAT

Trojanovská

učebňa matematiky

Príprava na Testovanie 9 zo SJL

Petrovská

zborovňa

Stolný tenis

Gábor

malá telocvičňa

Šachový krúžok

Lukáč/Čisarik

zborovňa

Športovo-pohybový 2.st.

Birnšteinová

veľká telocvičňa

Športovo-pohybový 1.st. Monoková veľká telocvičňa
Výtvarný krúžok Lukáčová učebňa výtvarnej výchovy