25.11.2018, Nedeľa

ZAŽI ENERGIU

Častokrát mladý ľudia nemajú predstavu o tom, čo by chceli v budúcnosti robiť, akou prácou by sa chceli živiť. Práve z toho dôvodu sa snažíme v rámci výuky žiakom predstaviť nielen stredné školy, kde budú pokračovať vo svojom vzdelávaní, ale aj potenciálnych budúcich zamestnávateľov .....

Častokrát mladý ľudia nemajú predstavu o tom, čo by chceli v budúcnosti robiť, akou prácou by sa chceli živiť.

Práve z toho dôvodu sa snažíme v rámci výuky žiakom predstaviť nielen stredné školy, kde budú pokračovať vo svojom vzdelávaní, ale aj potenciálnych budúcich zamestnávateľov.

Jedno z takýchto podujatí s názvom Zaži energiu sa uskutočnilo v piatok 23. novembra na našej škole a zúčastnili sa ho žiaci 7. – 9. ročníka. Toto podujatie pripravila energetická spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. v spolupráci so svojou partnerskou školou SPŠE v Prešove.

V telocvični našej školy i na parkovisku pred telocvičňou „vyrástli“ stanovištia.
SPŠ - elektrotechnická predstavila svoje odbory, ktoré sa dajú u nich študovať.

Pracovníci VSD, a. s. predstavili Východoslovenskú distribučnú, a. s. ako zamestnávateľa. Zamestnanci predviedli žiakom prácu elektrikárov, ukázali im s akým náradím pracujú pri odstraňovaní porúch na diaľkových vedeniach. Aby žiaci neboli len poslucháčmi, zapojili ich aj do súťaže v skladaní elektrického obvodu podľa schémy.

O tom, že fyzikálne zákony sa dajú demonštrovať aj vtipnou formou nás opäť presvedčil Michal Figura na stanovišti Kúzelná fyzika.

Podujatie bolo pripravené na vysokej úrovni a škola získala od organizátorov elektrotechnickú stavebnicu, ktorú využije vo výuke na hodinách Techniky aj Fyziky. Zostáva len veriť, že niektorí z našich žiakov sa vyberie vo svojom ďalšom štúdiu týmto smerom.

 

Viac fotiek nájdete TU.