24.01.2019, Štvrtok

Vážení rodičia deviatakov!

Pozývame Vás na stretnutie s výchovným poradcom školy a vybranými zástupcami stredných škôl, na ktorom ...

Pozývame Vás na stretnutie s výchovným poradcom školy a vybranými zástupcami stredných škôl, na ktorom budete informovaní o postupe a termínoch podávania prihlášok na stredné školy našich deviatakov.

 

Stretnutie sa bude konať 30.1.2019/streda/ o 17:00 v jedálni našej školy.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.                            

vých.poradca Mgr.Zuzana Kačmárová