21.06.2019, Piatok

Oznam jedálne

Oznamujeme stravníkom, že kto sa bude chcieť vyhlásiť z obeda na štvrtok/27.06.19/ a piatok/28.06.19/ , nech tak urobí najneskôr do 26.06.2019 /streda/ do 13.00 hod. Po tomto termíne už nebude možné žiaka odhlásiť z dôvodu koncoročného vyúčtovania. Ďakujem za pochopenie, Kalatová Eva Kolektív školskej jedálne praje žiakom krásne letné prázdniny.

Oznamujeme stravníkom, že kto sa bude chcieť vyhlásiť z obeda
na štvrtok/27.06.19/ a piatok/28.06.19/ ,
nech tak urobí najneskôr do 26.06.2019 /streda/ do 13.00 hod.

Po tomto termíne už nebude možné žiaka odhlásiť z dôvodu koncoročného vyúčtovania.

Ďakujem za pochopenie, Kalatová Eva

 

Kolektív školskej jedálne praje žiakom krásne letné prázdniny.