27.09.2019, Piatok

Online prihlásenie/odhlásenie stravy

Spustili sme možnosť online prihlásenia alebo odhlásenia stravníka zo stravy. Pomocou tohto účtu ....

Spustili sme možnosť online prihlásenia alebo odhlásenia stravníka zo stravy. Pomocou tohto účtu si môžete kontrolovať aj jeho aktuálny stav.

Po kliknutí na odkaz Školská jedáleň (menu na ľavej strane) si vyberiete na stránke Odhlasovanie/Prihlasovanie stravy, kde bude potrebné zadať nasledujúce údaje:

Užívateľ: Zadajte meno v tvare priezviskomeno (bez diakritiky)

                  Príklad: Jožko Hladný = hladnyjozko

Heslo: variabilný symbol (číslo, ktoré používate pri platbe stravy - ak ho neviete, pýtajte sa v jedálni školy)

  • Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Včas neodhlásený obed je možné zobrať do obedára
  • Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka zo stravovania odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odporúčaný postup :

pre odhlasovanie a prihlasovanie sa používa možnosť  objednávky / vrchná lišta možností / po potvrdení sa zobrazí deň, dátum a štvorček s potvrdením odhlásenia/prihlásenia. Potom kliknutím na štvorček si stravu odhlásite, alebo prihlásite.