15.04.2020, Streda

OZNAM

Vážení rodičia, Pre zefektívnenie procesov učenia v domácich podmienkach a vašu lepšiu informovanosť aktualizujeme odpovede na základné otázky súvisiace s týmto obdobím.

Vážení rodičia,

Pre zefektívnenie procesov učenia v domácich podmienkach a vašu lepšiu informovanosť aktualizujeme odpovede na základné otázky súvisiace s týmto obdobím. Snažíme sa vám predstaviť základné pravidlá, ktorých dodržiavanie môže výrazným spôsobom napomôcť ku kvalitnej domácej príprave a úspešnému ukončeniu školského roka 2019/2020. Pri ich tvorbe sme vychádzali zo skúseností z predchádzajúcich dní a snažili sme sa ich prispôsobiť požiadavkám väčšiny z vás. Vyhovieť všetkým nie je možné z dôvodu rozdielnych organizačných a technických podmienok pre domáce učenie v jednotlivých rodinách. Ďakujeme za pochopenie.

 

  • Na základe požiadaviek väčšiny rodičov bude hlavným komunikačným prostriedkom pre zadávanie a odovzdávanie domácich úloh Edupage. Tu nájdete aj linky na ďalšie použité zdroje. Po dohode s učiteľom si môžete dohodnúť aj iný spôsob komunikácie, napr. emailom, „bezkriedy“ Odporúčame rodičom sledovať stránku https://www.ucimenadialku.sk/.

 

  • Pre rozdielne organizačné a technické podmienky práce v jednotlivých rodinách bude uprednostňované zadávanie úloh pre predmety SJL a MAT trikrát do týždňa, ANJ dvakrát do týždňa. Ostatné predmety raz do týždňa. Poskytujeme tým väčší priestor pre individuálne rozvrhnutie práce podľa podmienok každej rodiny.

 

  • Žiaci, ktorí v priebehu tohto obdobia nebudú spolupracovať s vyučujúcim alebo triednou učiteľkou akýmkoľvek druhom komunikácie a neudajú závažné dôvody pre nemožnosť komunikácie, budú považovaní za žiakov, ktorí nesplnili podmienky pre hodnotenie a ich záverečné hodnotenie sa rozhodne na pedagogickej rade.

 

  • Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 rodičia deviatakov môžu podpísať v týždni od 11.5. (pondelok) do 15.5.2020 (piatok) ( priniesť si vlastné pero, rukavice a rúško). Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať. Bližšie informácie u školskej poradkyne p. Kačmárovej, t.č. 0902 409 053.