24.06.2020, Streda

Oznam o organizácii vyučovania dňa 30.06. 2020

Organizácia posledného dňa školského roka 2019/2020.

Organizácia posledného dňa školského roka 2019/2020

 

 

 

9,00 hod. - príchod žiakov do školy, do jednotlivých tried

9,20 hod. - príhovor riaditeľa školy

9,30 hod. - odovzdávanie vysvedčení

10,30 hod. - odchod žiakov domov

 

 


 

Činnosť školského klubu detí / ŠKD /
a vydávanie obedov v školskej jedálni
v tento deň
nebude realizované
z dôvodu odstávky teplej vody spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT !

 

 

 

                               Mgr. Vladimír Lukáč

                                                    riaditeľ školy