15.09.2020, Utorok

Opäť v prevádzke ranné schádzanie

Od 16.09.2020 bude opäť v prevádzke ranné schádzanie od 6:30 cez vchod ŠKD.

POZOR ZMENA!!!

Od 16.09.2020 bude opäť v prevádzke ranné schádzanie od 6:30 cez vchod ŠKD.

Žiaci sú POVINNÍ počas ranného schádzania v ŠKD mať rúška.

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Základná škola postupuje podľa usmernenia miestneho príslušného RÚVZ,
ministerstvom zverejnených dokumentov a Semaforu pre základné školy.