22.09.2020, Utorok

" OBNOVME SVET KNÍH NA NAŠEJ ŠKOLE"

Vážení rodičia, keďže celosvetová situácia okolo pandémie ochorenia Covid-19 nám komplikuje spoločné aktivity a nedovoľuje sa stretnúť, tak vám  informáciu a zároveň prosbu o pomoc predkladám takýmto spôsobom.

Projekt školskej knižnice

 

Vážení rodičia,

keďže celosvetová situácia okolo pandémie ochorenia Covid-19 nám komplikuje spoločné aktivity a nedovoľuje sa stretnúť, tak vám  informáciu a zároveň prosbu o pomoc predkladám takýmto spôsobom.

Počnúc začiatkom školského roka mi bola zverená na zodpovednosť naša školská knižnica. Avšak tých málo knižných titulov, ktoré som v nej našla boli v zastaralom a zlom stave. Verím, že knihy sú jedna z ciest ako u našich žiakov budovať tvorivé myslenie a záujem o štúdium. Poznanie nového cez knihy a ilustrácie je pre deti obohatením a odreagovaním pri ich štúdiu.  A preto naša knižnica veľmi, veľmi potrebuje našu – Vašu pomoc. Keďže v súčasnosti mnohé projekty kvôli zákazom verejných podujatí  nie sú uskutočniteľné, a my nemáme inú možnosť ako získať zdroje na obnovu knižnice, obraciam sa s prosbou na Vás - rodičov našich žiakov a Vašich detí.

Aby sme zvýšili záujem detí o čítanie potrebujeme súčasné knihy s aktuálnou tématikou, pútavo písané ich jazykom, blízke ich problémom, radostiam a tomu, čo prežívajú...   

Preto by som Vám rada predstavila školský projekt s názvom:   

OŽIVME  SVET  KNÍH  NA  NAŠEJ  ŠKOLE

do ktorého chceme zapojiť aj Vás, milí rodičia. Na našej stránke školy pod týmto názvom  bude vypísaný zoznam kníh, ktoré by sme mali v knižnici mať. Naša prosba k Vám znie: ak môžete, zakúpte nám aspoň jednu knihu, podľa Vášho uváženia a darujte nám ju do knižnice. Následne nám to oznámte, čo bude signálom pre nás, aby sme daný titul vymazali zo zoznamu. Potešíme sa aj dvom kusom z jedného titulu.

Možno niektoré z titulov máte aj doma a už ich nebudete čítať. S radosťou prijmeme aj takéto kúsky a už teraz sme Vám za to veľmi vďační.

Spolu s Vašou podporou, pomocou a spoluprácou bude naša knižnica čoskoro v novom šate robiť radosť všetkým deťom na našej škole.

Zoznam kníh:

I. stupeň

II. stupeň

Ďakujeme Vám

 

                                                                                                                   Mgr. Petra Jakubová