16.06.2022, Štvrtok

Oznam pre zákonných zástupcov budúcich prvákov

Vážení rodičia! Pozývame Vás na stretnutie rodičov žiakov, ktorí boli prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. r. 2022/2023,

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na stretnutie rodičov žiakov, ktorí boli prijatí

na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. r. 2022/2023,

ktoré sa uskutoční  20. júna 2022  (pondelok) o 17,00 hod. v jedálni školy.

 

Programom stretnutia je organizácia školského roka 2022/2023.

 

Vedenie školy