28.03.2024, Štvrtok

Marec - mesiac knihy

Pri príležitosti mesiaca knihy sme sa celý tento mesiac hrali na bádateľov v rozprávkovej ríši a detektívov vo svete dobrodružnej literatúry. Každý týždeň ...

Pri príležitosti mesiaca knihy sme sa celý tento mesiac hrali na bádateľov v rozprávkovej ríši a detektívov vo svete dobrodružnej literatúry. Každý týždeň si žiaci mohli na nástenke vo vestibule školy prečítať hádanku, v ktorej bolo ukryté meno hrdinu - hlavnej postavy príbehu, rozprávky, fantasy literatúry, či dobrodružného románu. Zo všetkých správnych odpovedí si po vyžrebovaní prišli prevziať knižné ceny: za I. stupeň žiačka Tonka Adamčinová a za II. stupeň žiačka Tonka Šišková. (Zhoda mien čisto náhodná:)) 

Pekné čítanie, dievčatá.