» Sľub

SĽUBUJEM,

že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, 
aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní
a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole.

Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri
organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo 
počas celého školského roka. Budem ako poslanec parlamentu 
zapájať svoju triedu do akcií školy, budem im informácie zo 
zasadnutí vždy pravdivé odovzdávať. Budem spolupracovať so
svojím triednym učiteľom.

 

Poslanec Tvojej triedy zodpovedá za SVOJU triedu. Ak máš
akýkoľvek problém, návrh na konkrétnu akciu povedz to
jemu.